Welkom bij Stichting Welzijn Ouderen Cuijk

Kerst69

 Kerst205

zw printklein SWOC heeft sinds juni 2014 het kwaliteitskeurmerk “Goed geregeld” gekregen.
Zie ook hieronder "Uitreiking certificaat ‘Goed Geregeld’"

We heten u van harte welkom op de site van Stichting Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC).

Op deze site vindt u alles wat de SWOC, vaak in samenwerking met de KBO's, aanbied op het gebied van welzijn voor ouderen.

Bijvoorbeeld informatie over de Ouderenadviseurs, Telefooncirkel, Tafeltje Dekje, hulp bij Thuisadministratie, Meer Bewegen voor Ouderen, Educatie & Informatie, enzovoort.

Op de linkerzijde van deze pagina vindt u een overzicht van onze complete site. Klik datgene aan waarover u informatie wenst,

De SWOC heeft een breed aanbod aan activiteiten voor ouderen, woonachtig in de gemeente Cuijk. Veel activiteiten worden ook georganiseerd in samenwerking met of door de diverse KBO’s.  Als u in de linker menubalk ‘activiteiten’ heeft aanklikt, kunt u zien welke activiteiten er overwegend plaatsvinden bij de SWOC.

Als u ‘activiteiten’ heeft aangeklikt kunt u opnieuw een keuze maken. Als u klik op ‘activiteiten in de regio’ ziet u foto’s van de kerkdorpen. Door op een foto te klikken ziet u welke activiteiten waar en wanneer plaats vinden in die dorpen. Wilt u meer weten over een bepaalde activiteit, dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende contactpersoon. Wanneer er geen contactpersoon of telefoonnummer is vermeld, kunt u contact opnemen met Thea Martens, ouderenwerker. Telefoonnummer 0584-574440 of mailadres: .

De SWOC wenst u veel informatief plezier bij het bekijken van de website!

 

WIJZIGINGEN IN ZORG, JEUGD EN WERK IN ONZE GEMEENTE.

Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor allerlei taken, die voorheen bij de overheid lagen. Er wijzigt nog al wat bij de bovengenoemde onderwerpen. Voor uitgebreide informatie over alle veranderingen klik op deze link..

Over ditzelfde thema organiseert ‘De Gelderlander’ Nieuwscafé een bijeenkomst in Cuijk op 4 december 2014.
Voor verdere informatie klik op deze link.

 

Uitreiking certificaat ‘Goed Geregeld’

In een gezellige bijeenkomst, werd vrijdag 13 juni jl., aan de SWOC het certificaat ‘Goed Geregeld’ uitgereikt. Gastheer was de gemeente Cuijk, die de raadzaal ter beschikking stelde om de genodigden te ontvangen en zorgde voor een feestelijk stuk gebak bij de koffie. Als eerste nam wethouder Jos Nielen, die onder meer ouderenzorg in zijn portefeuille heeft,  het woord. Hij onderstreepte het belang van het hebben van vrijwilligers, zeker met het oog op de toekomst. Hij prees derhalve de werkgroep die de basis legde voor het verkrijgen van het certificaat. ‘In de komende jaren zal het steeds belangrijker worden, dat vrijwilligers een bijdrage leveren aan de ouderen, zodat zij langer zelfstandig kunnen opereren. Zo’n certificatie betekent voor de huidige en toekomstige vrijwilligers een solide basis waarop ze kunnen werken. Scholing, ondersteuning en persoonlijke begeleiding zijn dan vanzelfsprekend.’ aldus de wethouder.

Hierna was het woord aan mevrouw Dieuwke Besselink die namens  de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk om het zo fel begeerde certificaat (zie kopie) te overhandigen aan Jan Pleunis, voorzitter van de SWOC. Mevrouw Besselink prees op haar beurt ook weer de werkgroep. Jan Pleunis was trots dat het certificaat nu echt binnen was.

Onder luid applaus nam hij het certificaat in ontvangst om het vervolgens door te geven aan alle aanwezigen.

 

 Tafeltje Dekje 

Onlangs heeft de KKN RegioTV  (Regio TV) opnamen gemaakt bij Tafeltje Dekje. De reportage geeft weer hoe Tafeltje Dekje in zijn werk gaat: van keuken tot eettafel. De reportage is te zien via www.KKN.nl of via www.youtube.com/kknregiotv .

Via deze link kunt u foto’s zien, welke gemaakt werden toen er gefilmd werd bij Maartenshof.

 

SAMEN AAN TAFEL IN MAARTENSHOF

 

Samen aan tafel Met ingang van 2015 zullen ook themadagen rond het eten in Maartenshof worden aangeboden.

Klik hier voor meer info.

Kom in beweging om vallen te voorkomen!

V-time is een internationaal onderzoek naar het effect van bewegingstraining voor 60-plussers die wel eens gevallen zijn.
Voor meer informatie over de training en het onderzoek, klik op deze link.