Welkom bij Stichting Welzijn Ouderen Cuijk

We heten u van harte welkom op de site van Stichting Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC).

Op deze site vindt u alles wat de SWOC, vaak in samenwerking met de KBO's, aanbied op het gebied van welzijn voor ouderen.

Bijvoorbeeld informatie over de Ouderenadviseurs, Telefooncirkel, Tafeltje Dekje, hulp bij Thuisadministratie, Meer Bewegen voor Ouderen, Educatie & Informatie, enzovoort.

Op de linkerzijde van deze pagina vindt u een overzicht van onze complete site. Klik datgene aan waarover u informatie wenst,

De SWOC heeft een breed aanbod aan activiteiten voor ouderen, woonachtig in de gemeente Cuijk. Veel activiteiten worden ook georganiseerd in samenwerking met of door de diverse KBO’s.  Als u in de linker menubalk ‘activiteiten’ heeft aanklikt, kunt u zien welke activiteiten er overwegend plaatsvinden bij de SWOC.

Als u ‘activiteiten’ heeft aangeklikt kunt u opnieuw een keuze maken. Als u klik op ‘activiteiten in de regio’ ziet u foto’s van de kerkdorpen. Door op een foto te klikken ziet u welke activiteiten waar en wanneer plaats vinden in die dorpen. Wilt u meer weten over een bepaalde activiteit, dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende contactpersoon. Wanneer er geen contactpersoon of telefoonnummer is vermeld, kunt u contact opnemen met Thea Martens, ouderenwerker. Telefoonnummer 0584-574440 of mailadres: .

De SWOC wenst u veel informatief plezier bij het bekijken van de website!

 

Uitreiking certificaat ‘Goed Geregeld’

In een gezellige bijeenkomst, werd vrijdag 13 juni jl., aan de SWOC het certificaat ‘Goed Geregeld’ uitgereikt. Gastheer was de gemeente Cuijk, die de raadzaal ter beschikking stelde om de genodigden te ontvangen en zorgde voor een feestelijk stuk gebak bij de koffie. Als eerste nam wethouder Jos Nielen, die onder meer ouderenzorg in zijn portefeuille heeft,  het woord. Hij onderstreepte het belang van het hebben van vrijwilligers, zeker met het oog op de toekomst. Hij prees derhalve de werkgroep die de basis legde voor het verkrijgen van het certificaat. ‘In de komende jaren zal het steeds belangrijker worden, dat vrijwilligers een bijdrage leveren aan de ouderen, zodat zij langer zelfstandig kunnen opereren. Zo’n certificatie betekent voor de huidige en toekomstige vrijwilligers een solide basis waarop ze kunnen werken. Scholing, ondersteuning en persoonlijke begeleiding zijn dan vanzelfsprekend.’ aldus de wethouder.

Hierna was het woord aan mevrouw Dieuwke Besselink die namens  de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk om het zo fel begeerde certificaat (zie kopie) te overhandigen aan Jan Pleunis, voorzitter van de SWOC. Mevrouw Besselink prees op haar beurt ook weer de werkgroep. Jan Pleunis was trots dat het certificaat nu echt binnen was.

Onder luid applaus nam hij het certificaat in ontvangst om het vervolgens door te geven aan alle aanwezigen.

 

Actieve 65+’ers  gezocht om achtbanen te testen!

Klik hier voor meer info!

 

Vrijwillige inzet

 

Op vrijdag 13 juni ontvangt Stichting Welzijn Ouderen Cuijk voor haar  Vrijwilligersbeleid de kwaliteitsonderscheiding Goed Geregeld van de NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk), de landelijke koepelorganisatie voor ruim 300 lid organisaties.

De werkgroep vrijwilligersbeleid van de SWOC heeft dit beleid handen en voeten gegeven. Een kwaliteitsonderscheiding waar de SWOC met recht trots op is.

In deze link vindt u informatie over het gecertificeerde vrijwilligersbeleid. 

 

Nieuw initiatief van OLC, Het OLCafé

Oud worden, lot, gunst of kunst?

Onder de noemer 'De kunst van het ouder worden' organiseert OLC ( Ouderen en Levensvragen in het land van Cuijk)  het OLCafé. Voor meer informatie zie deze link

 

Mobiel gedeeld

William van Gool is bezig met een project om mensen de mogelijkheid te bieden om een auto te delen in een straat of wijk. Zo kunt u voorkomen dat u een dure auto voor de deur hebt staan die weinig wordt gebruikt. U kunt hierover meer informatie vinden op http://www.mobielgedeeld.nl/ of u kunt contact opnemen met William van Gool: Tel:06-53877339.

 

Rust Zonder Roest

Doordat er meer tijd is voor andere, nieuwe dingen, is het ook een tijd van bezinning op je mogelijkheden. Dit alles wordt behandeld in Rust Zonder Roest.

Voor meer informatie zie deze link.

Omdat er meer tijd vrij komt, voor andere nieuwe dingen, kan het ook nodig zijn zich te bezinnen op de mogelijkheden waarmee u de dagen nu kunt gaan invullen. De  cursus ‘Rust Zonder Roest’ behandelt alle mogelijkheden.

 

Tafeltje Dekje 

Onlangs heeft de KKN RegioTV  (Regio TV) opnamen gemaakt bij Tafeltje Dekje. De reportage geeft weer hoe Tafeltje Dekje in zijn werk gaat: van keuken tot eettafel. De reportage is te zien via www.KKN.nl of via www.youtube.com/kknregiotv .

Via deze link kunt u foto’s zien, welke gemaakt werden toen er gefilmd werd bij Maartenshof.

 

Kom in beweging om vallen te voorkomen!

V-time is een internationaal onderzoek naar het effect van bewegingstraining voor 60-plussers die wel eens gevallen zijn.
Voor meer informatie over de training en het onderzoek, klik op deze link.